نمایش یک نتیجه

نمایش 6 12 24

ماشین چمن زن دستگاهیست برای کارهای باغبانی استفاده می شود. ازجمله این کارها می توان به هرس و قطع چمن ها و علف های محیط هایی که نیاز به مرتب کردن محوطه چمن یا علف ها دارند اشاره کرد. این دستگاه به وسیله یک یا چند تیغه گردان چمن را کوتاه می کند.

دسته بندی ماشین های چمن زنی:

1- توسط کاربر: در این دستگاه نیروی محرکه چرخش تیغه ها به کمک حرکت دستگاه توسط کاربر صورت میگیرد.این دستگاه ها در ابعاد کوچک ساخته می شوند. این نوع چمن زن کاربرد خانگی دارد.

2- نیروی احتراقی: این دستگاه ها با سوزاندن سوخت هایی مثل بنزین و یا گازوئیل نیروی محرکه چرخش تیغه ها را فراهم میکننند. این دستگاه ها کاربرد خانگی و نیمه صنعتی دارند.

3- نیروی الکتریکی: این دستگاه نیروی اولیه حرکت برای چرخش تیغه ها از باتری های الکتریکی و یا نیروی برق میگیرند. این دستگاه ها نیز کاربرد خانگی و یا نیمه صنعتی دارند.

4- این دسته از ماشین های کاملا صنعتی هستند. در ابعاد بزرگتر با وزن بالاتری شاخته می شوند. برای استفاده از این دسته نیاز به ماشین آلات کشاورزی مانند تراکتور است.

دسته بندی تیغه های دستگاه چمن زن:

1- سیلندری (قرقره ای): چرخش تیغه ها حول محور افقی می باشد.

2- روتاری (چرخشی): تیغه ها در محوری عمودی میچرخند.

اجزای دستگاه چمن زن:

  • شاسی
  • موتور
  • تیغه برش

ویژگیهای قابل توجه برای خرید یک دستگاه چمن زن:

الف) نوع کاربری (خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی): انتخاب بر اساس ابعاد فضای سبز انتخاب می شود.

ب) توان دستگاه: متناسب با نوع کاربری و ابعاد محیط توان های متفاوتی برای دستگاه ها تعریف شده است.

ج) اندازه تیغه ها: نوع تیغه و ابعاد آن متناسب با توان و نوع کاربری متفاوت است.